Obowiązki mechanika wobec naszego auta!

Obowiązki mechanika wobec naszego auta!

Data dodania:
Kategoria: Motoryzacja
Ocena
0.00

Kiedy zostawiasz auto u mechanika, to narażasz się na pewne ryzyko. Bywa tak, że nie znamy osoby, której przekazujemy nasz samochód. W tym momencie odczuwamy wątpliwości i nawet obawę, czy wszystko będzie w porządku, szczególnie jeśli wydaliśmy na samochód sporo pieniędzy. Niestety kłopoty z pozostawionym w warsztacie pojazdem nie są sporadyczną sytuacją, o czym trzeba być świadomym, a przede wszystkim być dobrze przygotowanym na taką ewentualność.

Odpowiedzialność właściciela warsztatu za opóźnienia w naprawie auta!

Problemy zakładu mogą być wywołane niewywiązaniem się z powierzonego im zamówienia w umówionym terminie. Odpowiedzialność zakładu za auto w tego typu sytuacji rośnie.

Kodeks Cywilny zgodnie z 478 artykułem mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie albo stratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata albo uszkodzenie nastąpiłoby także, jeśli świadczenie zostało wykonane w czasie właściwym. Zapis ten podnosi odpowiedzialność warsztatu za przekazany mu samochód w sytuacji opóźnień. W przypadku przekroczenia terminu wykonania usługi, warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu czy też jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Naprawa samochodu została niewłaściwie wykonana!

Często występującą sytuacją jest nieudolne przeprowadzenie usługi, co może powodować dalsze uszkodzenia pojazdu. Odpowiedzialność w tej sytuacji określona jest w dwóch aspektach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wypływa z umowy. W drugim wynika ona z przepisów prawa. Odpowiedzialność na mocy umowy znaczy, że za naprawienie straty w wyniku niewłaściwego wykonania bądź niewykonania zadania odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być wówczas, kiedy straty wystąpiły w wyniku następstw okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za powierzony samochód na podstawie przepisów rękojmi w przypadku przeprowadzenia naprawy. Są one opisane w artykule 638 Kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania samochodu w czasie do 2 lat od naprawy spostrzeżone zostaną jakieś wady, klientowi należeć się będą roszczenia z tytułu rękojmi. Domniemywa się wtedy, że wada istniała już w chwili wydania pojazdu właścicielowi. Klient może wtedy domagać się wymiany części na wolną od wad, naprawy czy obniżenia ceny. To klient wybiera formę, jaką chciałby uzyskać i jest to obligatoryjne dla warsztatu.

Mechanik odpowiedzialny za skradziony samochód!

W chwili, gdy podpisujesz z właścicielem warsztatu umowę o naprawę Twojego auta, to łączy ona cechy umowy o dzieło oraz umowy o przechowanie samochodu. Dla Ciebie znaczy to, że pojazd powinien być Ci oddany w nienaruszonym stanie, a jeśli będzie inaczej, to właściciel zostaje obarczony odpowiedzialnością. To samo dotyczy kradzieży, którą jest również obarczony właściciel warsztatu, chyba że udowodni on swoją niewinność!

Autor artykułu
Filip Kwiatkowski
Oceń artykuł
Tagi artykułu
warsztat mechaniczny warsztat samochodowy obowiązki właściciela warsztatu kradzież samochodu
Komentarze artykułu
0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Inne artykuły autora
Obowiązki mechanika wobec naszego auta!
  • Data dodania:
  • 0.00
  • 0
Artykuły z tej kategorii
Kiedy zostawiasz auto u mechanika, to narażasz się na pewne ryzyko. Bywa tak, że nie znamy osoby, której przekazujemy nasz samochód. W tym momencie odczuwamy wątpliwości i nawet obawę, czy wszystko będzie w porządku, szczególnie jeśli wydaliśmy na samochód sporo pieniędzy. Niestety kłopoty z pozostawionym w warsztacie pojazdem nie są sporadyczną sytuacją, o czym trzeba być świadomym, a przede wszystkim być dobrze przygotowanym na taką ewentualność.Odpowiedzialność właściciela warsztatu za opóźnienia w naprawie auta!Problemy zakładu mogą być wywołane niewywiązaniem się z powierzonego im zamówienia w umówionym terminie. Odpowiedzialność zakładu za auto w tego typu sytuacji rośnie.Kodeks Cywilny zgodnie z 478 artykułem mówi, że dłużnik będący w zwłoce ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie albo stratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata albo uszkodzenie nastąpiłoby także, jeśli świadczenie zostało wykonane w ...