Kiedy możliwe jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Kiedy możliwe jest pozbawienie władzy rodzicielskiej?

Data dodania:
Ocena
0.00

Zdarza się, że jeden z rodziców nie spełnia swoich obowiązków wobec dziecka lub jego zachowanie staje się szkodliwe dla dobra małoletniego. W takich przypadkach może pojawić się konieczność pozbawienia go władzy rodzicielskiej. Kiedy jest to możliwe? Co zrobić, aby pozbawić drugiego rodzica władzy rodzicielskiej?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - kiedy jest to możliwe?

Sąd może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej tylko wtedy, gdy jego postępowanie rażąco sprzeciwia się interesom dziecka. Przykłady takich sytuacji to m.in. nadużywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych przez rodzica, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec dziecka czy też zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych. Pozbawienie władzy rodzicielskiej ma na celu ochronę dobra dziecka przed dalszymi negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z postępowania nieodpowiedzialnego rodzica. Przed podjęciem takiej decyzji sąd zazwyczaj nakłada na rodzica obowiązek uczestniczenia w terapii, poradnictwie rodzinnym lub innych formach pomocy psychologicznej i prawnej.

Jak pozbawić drugiego rodzica władzy rodzicielskiej?

Proces pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej rozpoczyna się od wniesienia przez drugiego rodzica lub inną osobę uprawnioną (np. opiekuna prawnego) odpowiedniego wniosku do sądu rodzinnego. Warto skorzystać przy tym z pomocy prawnika np. adwokata z Wałbrzycha. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, dlaczego dana osoba uważa, że postępowanie drugiego rodzica szkodzi dziecku oraz jakie są konkretne zarzuty.

Sam proces może być długotrwały i emocjonalnie trudny dla wszystkich zaangażowanych stron, dlatego tym bardziej warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, np. adwokata np. z Kancelarii prawnej w Wałbrzychu. Sąd rozpatruje wniosek w oparciu o zebrane dowody, takie jak zeznania świadków, opinie biegłych (np. psychologów, lekarzy) czy dokumentację medyczną.

Skutki pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej

Pozbawiony władzy rodzicielskiej rodzic traci wszelkie prawa i obowiązki wynikające z tej roli, takie jak prawo do opieki nad dzieckiem, decydowania o jego wychowaniu czy utrzymania kontaktów z nim. W praktyce oznacza to, że rodzic nie będzie mógł np. wydawać zgody na leczenie dziecka czy uczestniczyć w ważnych dla niego wydarzeniach. Warto również pamiętać, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia rodzica z obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Ponadto sąd może w szczególnych przypadkach przywrócić władzę rodzicielską, jeśli uzna, że dany rodzic wykazał się poprawą postępowania i jest już zdolny do odpowiedzialnego wykonywania swojej roli.

Autor artykułu
Jan Urbański
Oceń artykuł
Tagi artykułu
Decyzje sądu Dobro dziecka Konflikt rodzinny Obowiązki rodzicielskie Ochrona dzieci Opieka nad dziećmi Pozbawienie władzy rodzicielskiej Prawo rodzicielskie Przemoc domowa Sąd rodzinny
Komentarze artykułu
0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Inne artykuły autora
Jakie koszty ponosi notariusz?
  • Data dodania:
  • 0.00
  • 0
Artykuły z tej kategorii
Co musi zawierać pozew rozwodowy?
Data dodania:
Jakie koszty ponosi notariusz?
Data dodania:
Zdarza się, że jeden z rodziców nie spełnia swoich obowiązków wobec dziecka lub jego zachowanie staje się szkodliwe dla dobra małoletniego. W takich przypadkach może pojawić się konieczność pozbawienia go władzy rodzicielskiej. Kiedy jest to możliwe? Co zrobić, aby pozbawić drugiego rodzica władzy rodzicielskiej?Pozbawienie władzy rodzicielskiej - kiedy jest to możliwe?Sąd może pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej tylko wtedy, gdy jego postępowanie rażąco sprzeciwia się interesom dziecka. Przykłady takich sytuacji to m.in. nadużywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych przez rodzica, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec dziecka czy też zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych. Pozbawienie władzy rodzicielskiej ma na celu ochronę dobra dziecka przed dalszymi negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z postępowania nieodpowiedzialnego rodzica. Przed podjęciem takiej decyzji sąd zazwyczaj nakłada na rodzica obowiązek uczestniczeni...