Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, by móc otrzymać kartę stałego pobytu?

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, by móc otrzymać kartę stałego pobytu?

Data dodania:
Ocena
0.00

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, by móc otrzymać kartę stałego pobytu w Polsce? Pytanie to z pewnością nurtuje wiele osób, które z różnych przyczyn postanowiły zamieszkać na terytorium naszego kraju. W niniejszym artykule postaramy się przedstawić najważniejsze kwestie związane z uzyskaniem tego ważnego dokumentu.

Czym jest karta stałego pobytu?

Karta stałego pobytu to dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca oraz jego prawo do stałego przebywania na terytorium Polski. Uzyskanie takiego dokumentu oznacza możliwość korzystania z wielu przywilejów, takich jak prawo do pracy, nauki czy korzystania z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Karta stałego pobytu jest wydawana na czas nieokreślony i nie wymaga odnawiania. Pomoc w uzyskaniu karty pobytu w Łodzi gwarantuje Agencja pośrednictwa pracy dla cudzoziemców International Job Group,

Kto może się ubiegać o kartę stałego pobytu?

O kartę stałego pobytu mogą ubiegać się cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski, którzy spełniają określone przepisami prawa warunki. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim osoby, które są małżonkami obywateli polskich lub dziećmi obywatela polskiego. Kolejną grupę uprawnioną do ubiegania się o kartę stałego pobytu stanowią cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium Polski nieprzerwanie od co najmniej 5 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy. Warunek ten musi być spełniony w dniu złożenia wniosku o kartę stałego pobytu.

Istnieje również szereg innych przesłanek, które uprawniają cudzoziemców do ubiegania się o kartę stałego pobytu, takich jak bycie ofiarą handlu ludźmi, posiadanie statusu uchodźcy czy otrzymanie zgody na osiedlenie się w Polsce. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronach odpowiednich urzędów i instytucji.

Warto jeszcze zaznaczyć, że zdobycie karty stałego pobytu wiąże się z koniecznością złożenia wniosku oraz udokumentowania spełnienia określonych warunków. W tego rodzaju procedurach niezbędne jest również wykazanie się znajomością języka polskiego na poziomie co najmniej B2 oraz uregulowaniem wszelkich zaległości podatkowych i opłat skarbowych. Wnioskodawca musi również posiadać stałe źródło dochodu oraz miejsce zamieszkania na terytorium Polski. W przypadku osób ubiegających się o kartę stałego pobytu ze względu na małżeństwo z obywatelem polskim wymagane jest również przedstawienie dokumentów potwierdzających trwałość i stabilność związku.

Autor artykułu
Jan Urbański
Oceń artykuł
Tagi artykułu
Karta stałego pobytu Imigracja Prawo imigracyjne Status imigracyjny Prawa imigrantów Stały pobyt Procedury imigracyjne Poradnictwo imigracyjne Wizy i pozwolenia
Komentarze artykułu
0

Brak komentarzy

Dodaj komentarz
Inne artykuły autora
Jakie koszty ponosi notariusz?
  • Data dodania:
  • 0.00
  • 0
Artykuły z tej kategorii
Co musi zawierać pozew rozwodowy?
Data dodania:
Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec, by móc otrzymać kartę stałego pobytu w Polsce? Pytanie to z pewnością nurtuje wiele osób, które z różnych przyczyn postanowiły zamieszkać na terytorium naszego kraju. W niniejszym artykule postaramy się przedstawić najważniejsze kwestie związane z uzyskaniem tego ważnego dokumentu.Czym jest karta stałego pobytu?Karta stałego pobytu to dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca oraz jego prawo do stałego przebywania na terytorium Polski. Uzyskanie takiego dokumentu oznacza możliwość korzystania z wielu przywilejów, takich jak prawo do pracy, nauki czy korzystania z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Karta stałego pobytu jest wydawana na czas nieokreślony i nie wymaga odnawiania. Pomoc w uzyskaniu karty pobytu w Łodzi gwarantuje Agencja pośrednictwa pracy dla cudzoziemców International Job Group,Kto może się ubiegać o kartę stałego pobytu?O kartę stałego pobytu mogą ubieg...